ARCHIV AUTORA: Petr Kostka

POLITIKA & SPOLEČNOST / Názory

Limity (naděje) čínského snění

Tržní hospodářství je dynamický proces interakcí svobodných a nezávislých subjektů trhu. Je založeno na nepodmíněném soukromém vlastnictví, kde každý účastník trhu…

Petr Kostka

POLITIKA & SPOLEČNOST / Názory

Co je civilizace a co ji ohrožuje

Civilizace, tedy morální řád individuální svobody chráněné systémem pravidel, vyrostla v Evropě a vrcholem jejího rozkvětu byl liberální anglosaský svět osmnáctého a devatenáctého…

Petr Kostka

Petr Kostka

Petr Kostka (1949)

ekonom, podnikatel