ARCHIV AUTORA: Lubomír Slavíček

Od tohoto autora v tuto chvíli nepublikujeme on-line žádný text.

Lubomír Slavíček

Lubomír Slavíček (1949)

historik umění, člen Semináře dějin umění na filozofické fakultě Masarykovy univerzity, který se specializuje na umění raného novověku, především na nizozemské a středoevropské malířství 17. a 18. století