ARCHIV AUTORA: Lubomír Slavíček

KULTURA / Výtvarné umění

Emoce v obrazech
v interpretacích historiků umění

Snaha ztvárnit lidské emoce a vyvolat v divákovi citové pohnutí patří k jednomu z klíčových aspektů umění již od starověku. Hluboké a niterné emoce však…

Ivan Foletti, Hans Belting, Ondřej Jakubec, Lubomír Slavíček

Lubomír Slavíček

Lubomír Slavíček (1949)

historik umění, člen Semináře dějin umění na filozofické fakultě Masarykovy univerzity, který se specializuje na umění raného novověku, především na nizozemské a středoevropské malířství 17. a 18. století