ARCHIV AUTORA: Jiří Suk

Jiří Suk

Jiří Suk (1966)

pracuje v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR a zabývá se vybranými otázkami československého vývoje v období socialistického režimu a postsocialismu, zejména komunistickým utopismem a ekonomickým revizionismem, disentem a jeho intelektuálním a politickým dědictvím, historickou úlohou Václava Havla, pádem komunistických režimů i českou transformací po roce 1989