ARCHIV AUTORA: Martin Dukát

POLITIKA & SPOLEČNOST

Ako sa formoval Fico IV?

Čas je nemilosrdný. Minimálne k nádeji určite, pretože v sekunde, ako udalosť pominie a vyhlási nádeji nedôveru, už na nej nezáleží. Akákoľvek bola,…

Martin Dukát

Martin Dukát

Martin Dukát (2000)

student oboru mezinárodní vztahy a evropská studia na Univerzitě Palackého v Olomouci