AUTOŘI

KMENOVÍ AUTOŘI
Petr Fiala

Petr Fiala (1964)

profesor politologie, předseda Občanské demokratické strany a poslanec Parlamentu ČR

Jiří Hanuš

Jiří Hanuš (1963)

historik, působí na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, věnuje se evropským dějinám 19. a 20. století

Kateřina Hloušková

Kateřina Hloušková (1976)

historička specializující se na kulturní dějiny novověké Evropy, teritoriálně především Itálie a Ruska

OSTATNÍ AUTOŘI
Jiří Baroš

Jiří Baroš (1981)

politický teoretik, přednáší na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity

Václav Bartuška

Václav Bartuška (1968)

zvláštní velvyslanec ČR pro energetickou bezpečnost; přednáší na New York University, ČVUT a College of Europe

Aleš Filip

Aleš Filip (1964)

historik umění, přednáší na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity

Ivan Foletti

Ivan Foletti (1980)

přednáší dějiny umění na Masarykově univerzitě v Brně, vedoucí Centra raně středověkých studií a Knihovny Hanse Beltinga

Vít Hloušek

Vít Hloušek (1977)

politolog, působí na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity

Jan Holzer

Jan Holzer (1969)

profesor politologie na Katedře politologie fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, šéfredaktor on-line časopisu Středoevropské politické studie

Martin Horáček

Martin Horáček (1977)

historik a teoretik umění, v současnosti vyučuje dějiny architektury a památkovou péči na univerzitách v Olomouci a Brně

Filip Kinnert

Filip Kinnert (1992)

věnuje se ar­chitektonické praxi a na Fakultě architektury VUT se zabývá architektonickým jazykem v rámci studia Ph.D.

Lubomír Kopeček

Lubomír Kopeček (1975)

působí jako docent na Katedře politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, věnuje se hlavně srovnávací politologii a české politice

Michal Kubát

Michal Kubát (1975)

profesor politologie, působí na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy

Josef Mlejnek jr.

Josef Mlejnek jr. (1969)

politolog a novinář, zaměřuje se na de­mokratickou transformaci ve střední a východní Evropě

Jiří Munzar

Jiří Munzar (1937)

literární historik a překladatel, přednáší na Filozofické fakultě MU, specializuje se na dějiny německé literatury a na česko-německé literární vztahy

Jiří Nantl

Jiří Nantl (1979)

ředitel Středo­evropského technologického institutu Masarykovy univerzity (CEITEC MU)

Jan Obrtlík

Jan Obrtlík (1981)

architekt a teoretik architektury, vyučoval na Fakultě architektury VUT v Brně

Petr Pokorný

Petr Pokorný (1972)

biolog, paleoekolog a environmentální archeolog, působí v Centru pro teoretická studia v Praze

Barbora Půtová

Barbora Půtová (1985)

antropoložka, historička umění a nezávislá kurátorka. Působí v Ústavu etnologie FF UK

Ivana Ryčlová

Ivana Ryčlová (1965)

literární historička, překladatelka, zabývá se dějinami ruské literatury a dramatu 20.–21. století a literárněhistorickými aspekty vztahu tvůrčí osobnosti a totalitního systému

Lucie Sulovská

Lucie Sulovská (1996)

působila jako komentátorka Týdeníku Echo, zabývá se střední Evropou, zejména Polskem a Maďarskem

Hynek Vilém

Hynek Vilém (?)

věčně mladý básník, žije a pracuje v Brně, zabývá se výhradně tvorbou pro děti

Jan Zatloukal

Jan Zatloukal (1978)

vyučuje francouzský jazyk a literaturu na Filozofické fakultě UP a řídí Francouzské centrum UP