AUTOŘI

KMENOVÍ AUTOŘI
Petr Fiala

Petr Fiala (1964)

politolog, předseda vlády České republiky a předseda Občanské demokratické strany

Jiří Hanuš

Jiří Hanuš (1963)

historik, působí na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, věnuje se evropským dějinám 19. a 20. století

Kateřina Hloušková

Kateřina Hloušková (1976)

historička specializující se na kulturní dějiny novověké Evropy, teritoriálně především Itálie a Ruska

OSTATNÍ AUTOŘI
Marek Bankowicz

Marek Bankowicz (1960)

politolog, působí na Fakultě mezinárodních a politologických studií Jagellonské univerzity v Krakově

Jiří Baroš

Jiří Baroš (1981)

politický teoretik, přednáší na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity

Václav Bartuška

Václav Bartuška (1968)

zvláštní velvyslanec ČR pro energetickou bezpečnost; přednáší na New York University, ČVUT a College of Europe

Hans Belting

Hans Belting (1935)

německý historik a teoretik středověkého, renesančního a také moderního umění

Martin Dukát

Martin Dukát (2000)

student oboru mezinárodní vztahy a evropská studia na Univerzitě Palackého v Olomouci

Aleš Filip

Aleš Filip (1964)

historik umění, přednáší na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity

Os Guinness

Os Guinness (1941)

anglický spisovatel, anglikánský teolog a společenský kritik působící dlouhodobě ve Spojených státech

Ivan Hartmann

Ivan Hartmann (1961)

lektor českého jazyka, scenárista a dramaturg rozhlasových a televizních uměno­vědných pořadů

Vít Hloušek

Vít Hloušek (1977)

politolog, působí na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity

Jan Holzer

Jan Holzer (1969)

profesor politologie na Katedře politologie fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně

Petr Husák

Petr Husák (1987)

historik a vinohradník, zabývá se moderními církevními dějinami

Ondřej Jakubec

Ondřej Jakubec (1976)

historik umění a pedagog, zabývá se kulturou renesance a baroka v Čechách i na Moravě

Ladislav Kesner

Ladislav Kesner (1961)

přednáší dějiny a teorii umění na Masarykově univerzitě v Brně, v Národním ústavu duševního zdraví vede výzkumnou skupinu Obraz, mysl, mozek

Filip Kinnert

Filip Kinnert (1992)

věnuje se ar­chitektonické praxi a na Fakultě architektury VUT se zabývá architektonickým jazykem v rámci studia Ph.D.

Karel Komárek

Karel Komárek (1963)

bohemista, působí na FF UP v Olomouci, liturgický varhaník v katolických kostelích

Lubomír Kopeček

Lubomír Kopeček (1975)

profesor politologie na Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, věnuje se srovnávací politologii a české politice

Michal Kubát

Michal Kubát (1975)

profesor politologie, působí na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy

Jan Mervart

Jan Mervart (1980)

působí na Filosofickém ústavu AV ČR. Věnuje se českým a slovenským intelektuálním a kulturním dějinám 20. století.

Josef Mlejnek jr.

Josef Mlejnek jr. (1969)

politolog a novinář, zaměřuje se na de­mokratickou transformaci ve střední a východní Evropě

Jiří Munzar

Jiří Munzar (1937)

literární historik a překladatel, přednáší na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity

Jiří Nantl

Jiří Nantl (1979)

ředitel Středo­evropského technologického institutu Masarykovy univerzity (CEITEC MU)

Václav Opatrný

Václav Opatrný (1995)

pracuje pro Ministerstvo obrany ČR a působí jako bezpečnostně­ ­politický komentátor

Petr Oslzlý

Petr Oslzlý (1945)

divadelní dramaturg, scenárista, herec a pedagog, rektor Janáčkovy akademie múzických umění v Brně

Petr Pokorný

Petr Pokorný (1972)

biolog, paleoekolog a environmentální archeolog, působí v Centru pro teoretická studia v Praze

Barbora Půtová

Barbora Půtová (1985)

antropoložka, historička umění a nezávislá kurátorka. Působí v Ústavu etnologie FF UK

Marie Rakušanová

Marie Rakušanová (1978)

historička umění, zabývá se českým a světovým uměním přelomu 19. a 20. století a první poloviny 20. století. Ředitelka Ústavu pro dějiny umění FF UK

Ivan Rektor

Ivan Rektor (1948)

neurolog, působí ve Středoevropském technologickém institutu – CEITEC a na neurologické klinice Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Michal Stehlík

Michal Stehlík (1976)

historik, působí v Národního muzeu a v Ústavu českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Jiří Suk

Jiří Suk (1966)

historik a politolog, pracuje v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR

Lucie Sulovská

Lucie Sulovská (1996)

působila jako komentátorka Týdeníku Echo, zabývá se střední Evropou, zejména Polskem a Maďarskem

Izabella  Tabarovsky

Izabella Tabarovsky

výzkumná pracovnice Kennanova institutu ve Washingtonu, D. C. a Jeruzalémského střediska pro veřejné záležitosti v Izraeli

Hynek Vilém

Hynek Vilém (?)

věčně mladý básník, žije a pracuje v Brně, zabývá se výhradně tvorbou pro děti

Jan Vybíral

Jan Vybíral (1973)

vyučuje filozofii na Evangelické akademii, VOŠ sociálně právní v Brně

Jan Zatloukal

Jan Zatloukal (1978)

vyučuje francouzský jazyk a literaturu na Filozofické fakultě UP a řídí Francouzské centrum UP