AUTOŘI

KMENOVÍ AUTOŘI
Petr Fiala

Petr Fiala (1964)

profesor politologie, předseda Občanské demokratické strany a poslanec Parlamentu ČR

Jiří Hanuš

Jiří Hanuš (1963)

historik, působí na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, věnuje se evropským dějinám 19. a 20. století

Kateřina Hloušková

Kateřina Hloušková (1976)

historička specializující se na kulturní dějiny novověké Evropy, teritoriálně především Itálie a Ruska

OSTATNÍ AUTOŘI
Marek Bankowicz

Marek Bankowicz (1960)

politolog, působí na Fakultě mezinárodních a politologických studií Jagellonské univerzity v Krakově

Jiří Baroš

Jiří Baroš (1981)

politický teoretik, přednáší na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity

Václav Bartuška

Václav Bartuška (1968)

zvláštní velvyslanec ČR pro energetickou bezpečnost; přednáší na New York University, ČVUT a College of Europe

Hans Belting

Hans Belting (1935)

německý historik a teoretik středověkého, renesančního a také moderního umění, který se zabývá i teorií obrazu

Aleš Filip

Aleš Filip (1964)

historik umění, přednáší na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity

Ivan Foletti

Ivan Foletti (1980)

přednáší dějiny umění na Masarykově univerzitě v Brně, vedoucí Centra raně středověkých studií a Knihovny Hanse Beltinga

Vít Hloušek

Vít Hloušek (1977)

politolog, působí na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity

Jan Holzer

Jan Holzer (1969)

profesor politologie na Katedře politologie fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, šéfredaktor on-line časopisu Středoevropské politické studie

Martin Horáček

Martin Horáček (1977)

historik a teoretik umění, v současnosti vyučuje dějiny architektury a památkovou péči na univerzitách v Olomouci a Brně

Michal Hrušík

Michal Hrušík (1984)

balkanolog, působí na Ministerstvu zahraničních věcí a evropských záležitostí v Bratislavě

Petr Husák

Petr Husák (1987)

historik a vinohradník, zabývá se moderními církevními dějinami

Ondřej Jakubec

Ondřej Jakubec (1976)

historik umění a pedagog, zabývá se kulturou renesance a baroka v Čechách i na Moravě

Ladislav Kesner

Ladislav Kesner (1961)

přednáší dějiny a teorii umění na Masarykově univerzitě v Brně, v Národním ústavu duševního zdraví vede výzkumnou skupinu Obraz, mysl, mozek

Filip Kinnert

Filip Kinnert (1992)

věnuje se ar­chitektonické praxi a na Fakultě architektury VUT se zabývá architektonickým jazykem v rámci studia Ph.D.

Lubomír Kopeček

Lubomír Kopeček (1975)

působí jako docent na Katedře politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, věnuje se hlavně srovnávací politologii a české politice

Michal Kubát

Michal Kubát (1975)

profesor politologie, působí na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy

Jan Mervart

Jan Mervart (1980)

je vědecký pracovník Oddělení pro studium moderní české filosofie Filosofického ústavu AV ČR. V letech 2007–2018 pedagogicky působil na Univerzitě Hradec Králové. Věnuje se českým a slovenským intelektuálním a kulturním dějinám 20. století. Je součástí editorského kolektivu časopisu pro kritické myšlení Kontradikce

Josef Mlejnek jr.

Josef Mlejnek jr. (1969)

politolog a novinář, zaměřuje se na de­mokratickou transformaci ve střední a východní Evropě

Jiří Munzar

Jiří Munzar (1937)

literární historik a překladatel, přednáší na Filozofické fakultě MU, specializuje se na dějiny německé literatury a na česko-německé literární vztahy

Jiří Nantl

Jiří Nantl (1979)

ředitel Středo­evropského technologického institutu Masarykovy univerzity (CEITEC MU)

Jan Obrtlík

Jan Obrtlík (1981)

architekt a teoretik architektury, vyučoval na Fakultě architektury VUT v Brně

Petr Oslzlý

Petr Oslzlý (1945)

divadelní dramaturg, scenárista, herec a pedagog, rektor Janáčkovy akademie múzických umění v Brně

Petr Pokorný

Petr Pokorný (1972)

biolog, paleoekolog a environmentální archeolog, působí v Centru pro teoretická studia v Praze

Barbora Půtová

Barbora Půtová (1985)

antropoložka, historička umění a nezávislá kurátorka. Působí v Ústavu etnologie FF UK

Ivana Ryčlová

Ivana Ryčlová (1965)

literární historička, překladatelka, zabývá se dějinami ruské literatury a dramatu 20.–21. století a literárněhistorickými aspekty vztahu tvůrčí osobnosti a totalitního systému

Lubomír Slavíček

Lubomír Slavíček (1949)

historik umění, člen Semináře dějin umění na filozofické fakultě Masarykovy univerzity, který se specializuje na umění raného novověku, především na nizozemské a středoevropské malířství 17. a 18. století

Michal Stehlík

Michal Stehlík (1976)

působí jako náměstek generálního ředitele Národního muzea pro centrální výstavní a sbírkotvornou činnost a současně na semináři soudobých dějin Ústavu českých dějin FF UK (v letech 2006–2014 děkanem fakulty). Věnuje se tématům českých, československých a středoevropských dějin 19. a 20. století a v poslední době také popularizaci dějin

Jiří Suk

Jiří Suk (1966)

historik a politolog, pracuje v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR

Jiří Suk

Jiří Suk (1966)

pracuje v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR a zabývá se vybranými otázkami československého vývoje v období socialistického režimu a postsocialismu, zejména komunistickým utopismem a ekonomickým revizionismem, disentem a jeho intelektuálním a politickým dědictvím, historickou úlohou Václava Havla, pádem komunistických režimů i českou transformací po roce 1989

Lucie Sulovská

Lucie Sulovská (1996)

působila jako komentátorka Týdeníku Echo, zabývá se střední Evropou, zejména Polskem a Maďarskem

Hynek Vilém

Hynek Vilém (?)

věčně mladý básník, žije a pracuje v Brně, zabývá se výhradně tvorbou pro děti

Jan Zatloukal

Jan Zatloukal (1978)

vyučuje francouzský jazyk a literaturu na Filozofické fakultě UP a řídí Francouzské centrum UP