ARCHIV AUTORA: Lenka Váchová

Kontexty 6/2023

Editorial: Trochu nostalgické výročí

Poslední letošní číslo Kontextů je zvláštní hned v několika ohledech. Je nejenom obsáhlejší, neboť si zde připomínáme jedno kulaté třicetileté výročí,…

Lenka Váchová

Lenka  Váchová

Lenka Váchová (1969)

výkonná redaktorka časopisu Kontexty, ředitelka nakladatelství Books & Pipes