O NÁS

Konzervativní revue vychází pod různými názvy od konce osmdesátých let. V letech 1988–1989 byla vydávána neoficiálně jako samizdat pod názvem Střední Evropa – brněnská verze.  Od roku 1990 do roku 2002 jako Revue Proglas, mezi lety 2003–2008 jako Revue Politika. Pod současným názvem Kontexty vychází jako dvouměsíčník od roku 2009.

 

Redakce:
František Mikš (šéfredaktor), Lenka Váchová (výkonná redaktorka), Kateřina Hloušková, Kateřina Mikšová (jazyková redaktorka)

Redakční rada:
Stanislav Balík, Petr Fiala, Jiří Hanuš, František Mikš

 

Vydává Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK) ve spolupráci s nakladatelstvím Books & Pipes.

adresa redakce:
Venhudova 17, 614 00 Brno
telefon: 545 213 862
e-mail: cdk@cdk.cz
web: www.cdk.cz

registrace MK ČR: E 18685
ISSN: 18036988

objednávky předplatného:
Venhudova 17, 614 00 Brno
telefon: 545 213 862
e-mail: objednavky@cdk.cz
bankovní spojení: 120 402 514 / 0600

Vychází s finanční podporou Statutárního města Brna, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury ČR a Nadace Český literární fond.