O NÁS

Konzervativní revue vychází pod různými názvy od konce osmdesátých let. V letech 1988–1989 byla vydávána neoficiálně jako samizdat pod názvem Střední Evropa – brněnská verze.  Od roku 1990 do roku 2002 jako Revue Proglas, mezi lety 2003–2008 jako Revue Politika. Pod současným názvem Kontexty vychází jako dvouměsíčník od roku 2009.

 

Redakce:
František Mikš (šéfredaktor)
Lenka Váchová (výkonná redaktorka)
Kateřina Hloušková
Jan Hroudný
Kateřina Mikšová (jazyková redaktorka)
Tomáš Suchomel

Redakční rada:
Stanislav Balík, Petr Fiala, Jiří Hanuš

 

Vydává nakladatelství Books & Pipes.

adresa redakce: třída Kpt. Jaroše 13, 602 00 Brno
telefon: 734 122 960
e-mail: kontexty@bpublish.cz
web: https://www.bookspipes.cz

registrace MK ČR: E 18685
ISSN: 18036988

objednávky předplatného:
třída Kpt. Jaroše 13, 602 00 Brno
telefon: 734 122 960
e-mail: obchod@bpublish.cz
web: https://www.bookspipes.cz/kontexty
bankovní spojení: 2800137389/2010

Vychází s finanční podporou Statutárního města Brna, Ministerstva kultury ČR a Státního fondu kultury ČR.