ARCHIV AUTORA: Petr Pelčák

KULTURA / Architektura

Architektura je racionální disciplína

Martinu Rudišovi Podporováno médii v nás sílí mínění, že architektura je uměním vytvářet originální stavby čili takové, které nás na první…

Petr Pelčák

KULTURA / Architektura

Karel Kotas – architekt jiné moderny

Pojmem jiná moderna bývá označována taková architektura, která má s klasickou modernou společný odklon od tradičního formálního aparátu, ale na rozdíl…

Petr Pelčák

KULTURA / Architektura

Za konvenční architekturu

Konvence v současnosti neztratila jenom hodnotu, ale též význam. Spontánně obdivujeme nekonvenční osobnosti a díla. A zároveň si přejeme nebýt označeni za konvenční…

Petr Pelčák

KULTURA / Architektura

Architektura je materiál a materialita

Teze tvořící název textu může působit provokativně v konfrontaci s ustálenou představou, že architektura je postavená myšlenka. Pakliže obraz architektury jako formy…

Petr Pelčák

KULTURA / Architektura

Architekt Anton Schweighofer

V prosinci 2019 zemřel rakouský architekt Anton Schweighofer, tvůrčí osobnost s jasnými nároky na architekturu.

Petr Pelčák

Petr Pelčák

Petr Pelčák (1963)

architekt