ARCHIV AUTORA: Marie Rakušanová

Marie Rakušanová

Marie Rakušanová (1978)

historička umění, zabývá se českým a světovým uměním přelomu 19. a 20. století a první poloviny 20. století. Ředitelka Ústavu pro dějiny umění FF UK