ARCHIV AUTORA: Michal Kubát

POLITIKA & SPOLEČNOST / Co s českou politikou

Parlamentní režim v ČR po třiceti letech

Problémy českého demokratického režimu lze účinně zmírnit (nikoli zcela vyřešit) vhodnými institucionálními reformami, které jsou známé.

Michal Kubát

Michal Kubát

Michal Kubát (1975)

profesor politologie, působí na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy

Knihy Michala Kubáta