ARCHIV AUTORA: Michaela Pejčochová

Michaela Pejčochová

Michaela Pejčochová (1977)

vystudovala sinologii na FF UK, kurátorka čínských sbírek Národní galerie v Praze