ARCHIV AUTORA: Jan Mervart

Jan Mervart

Jan Mervart (1980)

je vědecký pracovník Oddělení pro studium moderní české filosofie Filosofického ústavu AV ČR. V letech 2007–2018 pedagogicky působil na Univerzitě Hradec Králové. Věnuje se českým a slovenským intelektuálním a kulturním dějinám 20. století. Je součástí editorského kolektivu časopisu pro kritické myšlení Kontradikce