ARCHIV AUTORA: Jan Mervart

Jan Mervart

Jan Mervart (1980)

působí na Filosofickém ústavu AV ČR. Věnuje se českým a slovenským intelektuálním a kulturním dějinám 20. století.