ARCHIV AUTORA: Jiří Nantl

POLITIKA & SPOLEČNOST / Co s českou politikou

Co musí Česko udělat, pokud chce uspět

Technologická a digitální revoluce proměňuje nároky na vzdělávání, strukturu pracovního trhu a zřejmě také samotné pojetí práce.

Jiří Nantl

Jiří Nantl

Jiří Nantl (1979)

ředitel Středo­evropského technologického institutu Masarykovy univerzity (CEITEC MU)