ARCHIV AUTORA: Karel Komárek

Od tohoto autora v tuto chvíli nepublikujeme on-line žádný text.

Karel Komárek

Karel Komárek (1963)

bohemista, působí na FF UP v Olomouci, liturgický varhaník v katolických kostelích