ARCHIV AUTORA: Karel Komárek

KULTURA / Hudba

Hudba v liturgii – pohled za oceán

Kniha Sladěni s Bohem (v originále In Tune with God) je odborná příručka na dané téma a zároveň osobní reakce na řadu praktických…

Karel Komárek

Karel Komárek

Karel Komárek (1963)

bohemista, působí na FF UP v Olomouci, liturgický varhaník v katolických kostelích