ARCHIV AUTORA: Michal Stehlík

Michal Stehlík

Michal Stehlík (1976)

působí jako náměstek generálního ředitele Národního muzea pro centrální výstavní a sbírkotvornou činnost a současně na semináři soudobých dějin Ústavu českých dějin FF UK (v letech 2006–2014 děkanem fakulty). Věnuje se tématům českých, československých a středoevropských dějin 19. a 20. století a v poslední době také popularizaci dějin