Kontexty 5 / 2010

Editorial

Jiří Hanuš

Každé výročí může obsahovat dva významné, vzájemně provázané a doplňující se prvky. Prvním je vděčnost. Když slavíme narozeniny, můžeme pocítit těžko definovatelnou přítomnost vděčnosti za dar života, vděčnosti rodičům za sdělený život, vděčnosti okolí za trpělivost s námi a našimi slabostmi. A druhým prvkem je možnost zamyšlení. Vědomí, že jsme se při výročí narození dožili už tolika let a že jsme pořád ještě tady, na tomto překvapivém a prazvláštním světě, nás může vést k úvahám, co s časem, který nám zbývá.

Jakkoli to není zcela analogické, přece jen je zde určitá podobnost s výročími různých významných historických mezníků, s oslavami různých osobností národního pantheonu a podobně. Jistě, je tu přítomno mnoho balastu, mnoho povrchních hodnocení, mnoho frází, mnoho čistě formálních gest. To vše může někoho znechutit natolik, že se mu do žádných oslav, vzpomínek a úvah nechce. Na druhé straně může být jisté dobrodružství v tom, jak se dají odkrývat právě v onom balastu a popelu perly slov, souvislostí, aktualit.

Zdá se mi, že to ve zvláštní míře platí u výročí máchovského. Ano. Je tu vzpomínka na nezáživnou školní povinnost četby, na dnes již vyčpělé polopravdy o romantickém pohledu na život, vytěsněném do prostoru jakéhosi neurčitého pocitu při kýčovitých západech slunce a praskajících ohníčcích. Ale je tu též fakt talentu, který má schopnost objevovat nové kombinace slov a neotřelých vět a tím přinášet radost z nového, je tu též fakt počátků celostního národního života, postaveného na probuzeném vědomí skupiny učenců a duchovních, kteří se rozhodli vybudovat z etnické hrstky sotva si vědomé nějaké společné minulosti a tím méně budoucnosti složitý sociální organismus nazvaný kulturní národ. A je tu též onen fascinující svět romantické proměny společnosti. Žádné kýče ohníčků, ale proměna mentality a estetických hodnot našich předků, kteří se rozhodli ke změnám v chápání náboženství, svobody, životního stylu a politiky. Kouzlo romantismu je i v tajných spolcích, iluzích a uto­piích, pátrání po relikviích národní minulosti (a to někdy za každou cenu), oceňování jedinečnosti, klanění se novým modlám, především bůžku lidu a jeho tvořivosti, bůžku venkovských chalup, a také v krajním indivi­dualismu, který již nechápe staré stavovské rituály starých sociálních vazeb. Beethovenovi se již nechce ohýbat hřbet před svým knížetem-mecenášem. Je tu též fascinující svět poezie, královny literatury, po jejímž panování se stýská nejednomu básníkovi dodnes. Poezie, která jen nerada předává své žezlo novému literárnímu stylu, totiž románu, jehož království je už z tohoto světa, světa volného času, cestování a turismu. A stále je tu ještě svět poutí (třeba do právě objevovaných Krko­noš), poutí nočních, poutí vyčerpávajících, existenciál­ních, zkrátka máchovských.

A pak a nakonec: je tu to nešťastné slovíčko, které přineslo už tolik nedorozumění, ano bolesti. Je tu ­lásky čas. Lásky jako vzplanutí, lásky sebestravující, lásky obětavé, lásky směšné i tragikomické, lásky doufající proti vší naději, lásky jako podstaty vší tvůrčí ­činnosti.

A pak že není co připomínat, pak že není co promýšlet, pak že není co slavit.

Stáhněte si celé číslo v PDF
(3,75 MB)

Obsah

Téma

Jiří Hanuš
Mimořádný virtuóz literární techné… Rozhovor s Daliborem Turečkem

Josef Pekař
Gotika a romantismus

Jiří Štaif
Máchův vykladač Sabina a jeho revoluční „bouřliváci“

Dimana Ivanova
Dandysmus fin de siècle. K teoretizaci problému

Marie Macková
Ne-romantické putování. Úvaha nad dosažitelností informací a co z toho všeho vyplývalo

František Všetička
Tvar Máchových Cikánů

Aleš Filip
„Vzhůru k nesčíslným hvězdám obrazotvornosti své“ Máj výtvarně symbolistický

Lenka Vítová
Polské podoby Máchova Máje

Miloš Štědroň, Dušan Šlosar
Mácha hanácky? Proč ne, když už je přeložen Hamlet, Odyssea a další…

Karel Zlín
Do svého ouzkého lože navždy ulehl Mácha

Rozhovor

Miloš Doležal
Nezhlížet se v posledních pěti minutách avantgardy. S malířem, sochařem, básníkem a překladatelem Karlem Zlínem o Giacomettiho poctivosti, bombardování Zlína a umělecké paměti

Texty

Ryszard Legutko
Filozofická krize Západu

Lubomír Kopeček
Česká politika před 20 lety. Počátky debaty o dekomunizaci

Literatura

Petr Motýl
Jdeš, jsi tečkou, a všechno, co vidíš, je ti obdarováním. Rozhovor s Pavlem Kolmačkou

Pavel Kolmačka
Daleko do krajiny se rozlévá vyzvánění

Nad knihami

Steven Menashi
Náboženství pochyb