Kontexty 01 / 2019

Editorial: Vzpomínka na Rudolfa Kučeru a Střední Evropu

František Mikš

Časopis Kontexty má za sebou deset ročníků, otevíráme jedenáctý, což je myslím dobrý důvod k připomenutí toho, jak vlastně vznikl a na co navazuje, kde má své kořeny. Ale je tu i důvod jiný, bohužel smutný.

Jak naši pravidelní čtenáři nejspíš vědí, časopis má dlouhou historii. V letech 2003 až 2008 vycházel pod názvem Revue Politika a ještě předtím, v letech 1990 až 2002, jako měsíčník Proglas. Jeho skutečný počátek však můžeme hledat už před rokem 1989 v samizdatové (strojopisné, cyklostylové) brněnské mutaci revue Střední Evropa. Vzhledem k jisté tematické a personální kontinuitě jsme vstoupili již do čtvrtého desetiletí existence časopisu. O to víc nás zasáhla smutná zpráva o nečekaném úmrtí Rudolfa Kučery († 15. 1. 2019), zakladatele, vydavatele a šéfredaktora pražské samizdatové (a později oficiální) revue Střední Evropa. Byl to totiž právě on, kdo sehrál v obtížných počátcích naší časopisecké a vydavatelské činnosti klíčovou roli.

Rudolf Kučera se narodil v Praze roku 1947 a na Karlově univerzitě vystudoval filosofii a historii. Pracoval v Československé akademii věd, avšak kvůli spolupráci s Chartou 77 byl v roce 1978 ze zaměstnání propuštěn a řadu let se živil jako stavební dělník. Stál u zrodu české sekce Panevropské unie a v roce 1984 založil samizdatový časopis Střední Evropa, jenž se stal vlivným neoficiálním intelektuálním periodikem. Byl vášnivým Středoevropanem i Panevropanem, ale také pedagogem a publicistou, člověkem s velkou vášní pro politiku. Až do své smrti byl šéfredaktorem Střední Evropy, nejprve té samizdatové, poté oficiální tištěné a posléze internetové. Revue Střední Evropa – brněnská verze jsme založili v roce 1987 a první číslo vyšlo počátkem roku 1988. Plán vydávat samizdat jsme nosili v hlavě dlouho, ale byli jsme hodně mladí, chyběly zkušenosti, kontakty a samozřejmě peníze. Vše se naplno rozběhlo až poté, co jsme se seznámili s Rudolfem Kučerou, který nám ochotně poskytl podporu i zázemí. Doplnil potřebné kontakty na důležité autory a nezbytná doporučení (opatrnost byla nutná), poskytl cenné rady i nějaké peníze do začátku. Z jeho pražské Střední Evropy jsme přebírali zhruba polovinu obsahu, druhou jsme dodávali sami. Cyklostyl nám věnoval František „Čuňas“ Stárek, jeli jsme pro něj kamsi na venkov. Psací stroj s pamětí – pro nás tehdy neuvěřitelný technický zázrak – sehnal později Rudolf.

Pomáhal nám i v prvních letech po listopadu 1989, kdy jsme brněnskou Střední Evropu přejmenovali na měsíčník Proglas a začali časopis vydávat oficiálně. Později se naše cesty rozešly. Měli jsme na věci různé názory a každý své starosti, vzniklo mezi námi i určité nedorozumění, ale to není důležité. Podstatné je, že bez Rudovy podpory by náš samizdat v takové podobě nikdy nevznikl a nejspíš by jinou podobu měl i časopis Proglas. Naše životní cesty, autorské a vydavatelské, by možná vedly i trochu jiným směrem. Rudolf Kučera pro nás byl tím pravým člověkem na pravém místě a v pravou dobu. Člověkem statečným, srdečným a otevřeným, člověkem ochotným pomáhat a riskovat. Patří mu naše velké poděkování i tichá vzpomínka.

Stáhněte si celé číslo v PDF
(3,80 MB)

Obsah

Texty

Daniel Johnson
Můžete milovat Evropu, ale zároveň kritizovat EU

Agata Supińska
Zdravá Evropská unie je v zájmu všech. Rozhovor s politologem Przemysławem Żurawským vel Grajewským

Galia Ackermanová a Philippe de Lara
Ukrajina, Evropa a památka šoa

Christopher A. Bayly
Zrod moderního světa: národ, umění a imaginace

Pavel Švanda
Krátce

Rozhovor

Peter Robinson
„Kdo ví o životě Josifa Stalina více, než věděl sám Stalin…“ Rozhovor se Stephenem Kotkinem o sovětské kolektivizaci a teroru

Výročí

Stanislav Balík, Petr Fiala
Sté výročí Masarykovy univerzity

Literatura / umění / kultura

U Medků. O setkávání přátel v bytě bratří Ivana a Mikuláše Medkových

Lukáš Bártl
„Obdivuji se přírodě, její dokonalosti a její proměnlivosti.“ Pozapomenutý brněnský fotograf Adolf Rossi

Jiří Munzar
Ilse Tielsch – básnířka a kronikářka jižní Moravy

Básníci čtou básníky

Elkan Hayek
Básník to ví a zná

Hynek Vilém
Pod sněhem už klečí květy připravené ke startu

Nad knihami

Zdeněk Volf
Zahlédnout sluchem. Sylvie Richterová: Slyšet obrazy