POLITIKA & SPOLEČNOST / Historie

Časové a nadčasové

POLITIKA & SPOLEČNOST / Historie

Časové a nadčasové

O času již bylo napsáno mnoho důležitých knih. K nejznámějším patří jistě studie astronomů, kteří přemýšlejí o tom, kdy vznikl vesmír, a pátrají po…

Jiří Hanuš

Biografie myšlení Friedricha Nietzscheho

POLITIKA & SPOLEČNOST / Historie

Biografie myšlení Friedricha Nietzscheho

Je známo, že ve filozofii, na rozdíl například od přírodních věd, není – přísně vzato – žádný pokrok. Pokladnice filozofie jsou sice…

Rüdiger Safranski

Boj o rakouskou ústavu a zánik říše

POLITIKA & SPOLEČNOST / Historie

Boj o rakouskou ústavu a zánik říše

Letos si připomínáme 150 let od krachu fundamentálních článků, tedy dohody o státoprávním uspořádání, na kterém se dohodla tehdejší česká politická…

Jiří Hanuš, Vít Hloušek

Rusko nepochopené i nepochopitelné

POLITIKA & SPOLEČNOST / Historie

Rusko nepochopené i nepochopitelné

Ve vztahu západních zemí k Rusku i Ruska k Západu panuje hluboké neporozumění. Rusové nerozumí nám, my nerozumíme Rusku. Uplatňujeme na něj své…

Kateřina Hloušková

Český komunismus stoletý, prastarý a věčně živý?

POLITIKA & SPOLEČNOST / Historie

Český komunismus stoletý, prastarý a věčně živý?

Uprostřed května si tuzemští komunisté připomněli století, jež uplynulo od zakládacího sjezdu Komunistické strany československé, která se od slučovacího sjezdu…

Stanislav Balík