POLITIKA & SPOLEČNOST / Konzervatismus

Příslib odpovědnosti

POLITIKA & SPOLEČNOST / Konzervatismus

Příslib odpovědnosti

Nalézáme se dnes v kulturní válce, jak se tomu říká. Je to psychologické a společenské minové pole a na této konferenci jsme se…

Jordan Peterson

Přijít s lepším příběhem

POLITIKA & SPOLEČNOST / Konzervatismus

Přijít s lepším příběhem

Dobrá zpráva Život se v několika posledních staletích dramaticky zlepšuje skoro pro každého, všude a čím dál rychleji. Na planetě Zemi dnes…

Jordan Peterson

Cesta  Jordana  Petersona k zodpovědnému  občanství

POLITIKA & SPOLEČNOST / Konzervatismus

Cesta Jordana Petersona k zodpovědnému občanství

V bloku textů představíme čtenářům iniciativu Aliance pro zodpovědné občanství (Alliance for Responsible Citizenship, ARC), jejíž založení ohlásil v létě…

Tomáš Suchomel

Nový konzervatismus

POLITIKA & SPOLEČNOST / Konzervatismus

Nový konzervatismus
Návrat k one-nation konzervatismu

V celém západním světě lze na pravici pozorovat společný trend. Velkých nebo nečekaných volebních vítězství dosahují konzervativci, kteří opustili některá dogmata,…

Andrej Duhan

Jaká by měla být konzervativní politika

POLITIKA & SPOLEČNOST / Konzervatismus

Jaká by měla být konzervativní politika

Politika je z konzervativního pohledu ryze specifická činnost, jejímž smyslem je správa věcí veřejných, záležitostí obecného zájmu. Je nutno ji odvozovat…

Andrej Duhan

Konzervativci a jejich víra ve spásnou moc státu

POLITIKA & SPOLEČNOST / Konzervatismus

Konzervativci a jejich víra ve spásnou moc státu

Nelze si toho nevšimnout. V poslední době narůstá v jisté části nejen české konzervativní scény touha po politických vůdcích, kteří dají nemocný…

Stanislav Balík

Konzervativci a liberálně-konzervativní pravice

POLITIKA & SPOLEČNOST / Konzervatismus

Konzervativci a liberálně-konzervativní pravice

Liberalismus a konzervatismus byly vždy soupeřící doktríny. Nástup totalitních ideologií a socialismu je vehnal do aliance. Z té vzešel liberálně-konzervativní konsenzus, na kterém…

Andrej Duhan

Zlá vláda

POLITIKA & SPOLEČNOST / Konzervatismus

Zlá vláda

Ukázka z knihy Thomase Molnara - Utopia: The Perennial Heresy.

Thomas Molnar